Pro firmy

Nástěnka

Souhrn všech nejdůležitějších dat v aplikaci. Připomínání expirací, schvalování, kontrola a opravy faktur. Graf dovolené, absence a nemocných zaměstnanců. Zobrazování požadavků od zaměstnanců a online kontrola zaměstnanců na pracovišti. Dále - dokumenty, požadavky, pravidelné platby, BOZP, novinky, stavební deníky.

Zaměstnanci

Seznam všech zaměstnanců s jejich osobními údaji a dokumenty. Úkolování jednotlivých zaměstnanců, BOZP, možnost rozdělení do skupin (brigáda, OSVČ,...). Evidence svěřeného drobného majetku pomocí fotky a podpisu, evidence majetku z půjčovny, přebírání pomocí kódu v rozhraní zaměstnance nebo administrací skladníkem.

Požadavky

Stálý a dokonalý přehled požadavků u jednotlivých zakázek od zákazníků i zaměstnanců s datem vytvoření a nejpozdějším datem vyřízení. Přehled kdo a jaký požadavek vyřídil nebo nevyřídil včetně historie změn.

Reporty

Kontrola odpracovaných hodin a celkových nákladů na daném pracovišti. Možnost vygenerování do EXCELU (podklad pro tvorbu mezd).

Projekty

Přehled všech projektů/pracovišť. Možnost jednoduchého vložení poznámek, dokumentů, faktur k jednotlivým projektům a seznam požadavků. Online předpověď počasí.

Fakturace

Přehled všech faktur s datem expirace a zdanitelného plnění, cenou bez DPH i s DPH. Připomínání a schvalování.

Sledování docházky

Poskytuje průběžný přehled o pracovní době zaměstnanců, jejich místa příchodů a odchodů. Systém automaticky kontroluje chyby a umožňuje jejich opravu.

Evidence práce

Umožňuje rozdělit odpracovanou dobu podle zakázek, lze tak přiřadit reálné mzdové náklady k jednotlivým položkám.

Plně responzivní

Přizpůsobí se mobilním telefonům, tabletům, notebookům, stolním počítačům i větším obrazovkám.

Majetek

Sledování pohybu a zaznamenávání veškerého majetku, nářadí, atd. Sledování výdajů, evidence a upozornění na končící platnosti revizí, pojistek, smluv, atd. Půjčovna interní/externí včetně vytvoření smluv.

Kontrola

Vaši zaměstnanci mají neustále přístup ke svým smlouvám, BOZP, certifikátům a dalším jejich dokumentům. Předejdete tak zbytečným pokutám.

Expirace

Evidence smluv, školení, certifikátů, splátek, pojistek, atd. Dohled nad termíny na jednom místě s přístupem odkudkoli a kdekoli.

Sklady

Vytváření a evidence skladů pomocí příjemky a výdejky. Jednoduché odkazy a návody na skladové položky. Možnost "brát si" ze skladu pomocí aplikace nářadí a materiál.

Online stavební deník

Každý den aplikace vytváří novou stránku stavebního deníku. Umí automaticky vyplnit jmenovitý seznam lidí na projektu, počasí a pracovní dobu. Sami editujete pouze denní záznamy, přikládáte přílohy, dokumenty, foto a video. Stavební deník můžete online sdílet komukoli, komu poskytnete přístup ( investor, stavbyvedoucí, stavební dozor, státní správa, atd...)  

A další...

Hromadné zprávy a zasílání novinek zaměstnancům. Automatické vytváření dokumentů (objednávky, pracovní smlouva,...). Automatické vytváření mzdových podkladů. Možnost individuálního nastavení aplikace.