1. Přihlaste se do systému

Do systému Vím o všem se přihlásíte pomocí údajů, které jste obdrželi emailem po dokončení registrace Vaší demoverze.

 

2. Přidejte první položku do majetku

Vrtačky, bourací kladiva, štafle, prodlužováky, lešení .... Kde se co nachází, kdo nese zodpovědnost nebo kdo co komu předal a v jakém stavu. O tom budete mít přehled od chvíle, kdy vše zaevidujete do sekce věnované majetku.


Přidejte majetek


1. Po přihlášení do systému (ERP) najeďte v hlavním menu myší na Majetek, v podmenu klikněte na Majetek a následně na zelené tlačítko Přidat záznam / složku do složky.

2. V kartě Zákládní informace vyplňte ve sloupci Popis kolonku Název. To je jediná povinná položka. Vše ostatní můžete doplnit později.

3. Klikněte na Uložit a zavřít.

Hotovo. Odteď je Váš majetek v databázi a zaměstnanci firmy si jej mohou přes aplikaci v telefonu převzít, nebo vrátit. Stačí telefonem naskenovat kód stroje. Firma tak přesně ví, kde a u koho se majetek nachází a v případě potřeby volá rovnou dané osobě. K majetku mohou zaměstnanci odesílat také požadavky, např. na servis.

 

3. Založte první projekt / stavbu

Založení je snadné a dá se zvládnout do 1 minuty. Pro začátek stačí vyplnit jen několik základních údajů. Vše ostatní lze doplnit později dle potřeby.


Přidat nový přojekt / stavbu


1. Po přihlášení do systému (ERP) najeďte v hlavním menu myší na Projekty, v podmenu klikněte na Projekty a následně na zelené tlačítko Přidat záznam.

2. V kartě Zákládní informace vyplňte v levé části kolonku Název a vedle mapy Zadejte polohu, kde se projekt / stavba nachází.

3. Pod označením polohy, jsou dvě kolonky Povolená odchylka. Doporučujeme ponechat přednastavenou hodnotu 100m, ale můžete si upravit dle potřeby. Jde o okruh, který budete akceptovat pro zadávání příchodů a odchodů.

Příklad z praxe: Zaměstnanec zadá příchod / odchod z místa, vzdáleného více než 100m od stavby. Např. z domova, 20km od stavby. Důvod je prostý. Chce firmě účtovat jako odpracovanou dobu i tu, kterou tráví na cestě do / z práce. Systém Vás však upozorní a zaznamená, jak daleko od projektu se zaměstnanec do práce přihlásil. Úměrně tomu můžete zaměstnanci pracovní dobu odečíst.

4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

A je to. Projekt je založený a nyní k němu můžete vytvořit nový elektronický stavební deník.

 

4. Vytvořte nový stavební deník

Nejenže je založení nového deníku otázkou vteřin, ale především Vám později ušetří hodiny práce a nespočet starostí. Jeho evidence je snadná, transparentní a nezpochybnitelná.

Začněme založením nového deníku:


Založení nového stavebního deníku


1. Po přihlášení do systému (ERP) najeďte v hlavním menu myší na Stavební deník a v podmenu klikněte na Vytvořit nový deník.

2. Pro vyzkoušení stačí vyplnit první kolonku Název nového deníku a o dva řádky níže Přiřadit nový deník k vytvořenému projektu. Projekt jste vytvořili v bodě 2. tohoto návodu.

3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Nový stavební deník máte vytvořený. Teď je do něj potřeba přidat první denní záznam.

 

Do nového deníku přidejte první denní záznam:

* Pokud budete využívat docházku zaměstnanců, denní záznam se bude vytvářet denně zcela sám, automaticky.


Přidat nový denní záznam

1.
Najeďte v hlavním menu myší na Stavební deník, v podmenu klikněte na Denní záznamy a následně na zelené tlačítko Přidat záznam.

2. Z menu Stavební deník vyberte projekt, kterého se denní záznam bude týkat. Projekt jste vytvořili v bodě 2. tohoto návodu.

3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

A je to. Stavební deník je připraven a teď už v něm máte i první denní záznam. Zbývá do záznamu vyplnit vše potřebné.

 

Doplňte údaje do denního záznamu:


Vyplnění denního záznamu


1. Najeďte v hlavním menu myší na Stavební deník, v podmenu klikněte na Denní záznamy a následně v přehledu klikněte na řádek Vámi vytvořeného denního záznamu.

2. Vyplňte položky označené jako povinné (Počasí, Osoby na staveništi, Provedené práce) a klikněte na Uložit a zavřít.

A je hotovo. Stavební deník je vytvořený, denní záznam vyplněný. Počasí, osoby na staveništi a další položky se mohou vyplňovat automaticky. Ale to se naučíme až příště. Nyní je čas přidat prvního zaměstnance.

 

5. Přidejte prvního zaměstnance

Celý proces je rychlý a snadný a v praxi nezabere více než pár vteřin. Pro začátek však doporučujeme postupovat pomalu, krok za krokem. Napoprvé si vše vyzkoušejte na vlastních údajích.


Přidání nového zaměstnance


1. Po přihlášení do systému (ERP) najeďte v hlavním menu myší na Zaměstnanci, v podmenu klikněte na Zaměstnanci a následně na zelené tlačítko Přidat záznam.

 

2. Vyplňte záložku Viditelný pro uživatele

Zde můžete označit každého, u koho chcete, aby daného zaměstnance v systému viděl. Prozatím v systému nikdo není, takže nastavte sebe. Nastavení lze kdykoli změnit.

 

3. Vyplňte záložku Základní informace

Vyplňte kolonky Jméno, Příjmení a Hodinová mzda. Tyto tři kolonky jsou dostačující pro správné fungování. Vše ostatní můžete nastavit později.

V kolonce Přihlašovací kód se nachází automaticky vygenerované trojčíslí, které představuje číselné označení zaměstnance. Není třeba jej měnit.

 

4. vyplňte záložku Osobní údaje

Zde je důležité vyplnit především telefonní číslo zaměstnance. Na toto číslo přijde zaměstnanci jeho Přihlašovací kód (viz. předchozí bod 3.) a PIN kód. Obě tato čísla později zaměstnanci umožní přihlásit se do naší mobilní aplikace.

 

5. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Pokud jste v předchozím kroku do záložky Osobní údaje vyplnili vlastní telefonní číslo, pak Vám za okamžik přijde informační SMS s veškerými potřebnými údaji pro přihlášení do aplikace v následujícím kroku.

 

6. Spusťte docházku

Aby systém docházky fungoval, každý zaměstnanec musí mít ve svém telefonu nainstalovanou naší mobilní aplikaci. Máme změřeno, že přihlášení do aplikace, včetně oznámení příchodu do práce, zabere průměrnému zaměstnanci 5 - 12 vteřin.

 

Krok 1 - Stažení aplikace (1 minuta)

(doplnit screenshot z aplikace)

Pokud jste u zaměstnance v kartě Osobní údaje uvedli zaměstnancovo telefonní číslo / email, pak zaměstnanec automaticky obdrží SMS / email s odkazem na stažení mobilní aplikace do svého telefonu. Pokud by zprávu s odkazem zaměstnanec smazal, stačí si v telefonu otevřít Google Play nebo App Store a vyhledat aplikaci s názvem "Vím o všem".

Mobilní aplikaci lze instalovat do telefonů a tabletů se systémem iOS (Apple) nebo Android:

  

 

Krok 2 - První spuštění aplikace (15 vteřin)


Při prvním spuštění aplikace, vyplní zaměstnanec nejprve Název firmy a Klíč firmy a potvrdí tapnutím na Ok. Tento krok proběhne pouze jednou, po prvním spuštění aplikace. Údaje Název firmy a Klíč firmy Vám přišli do emailu s ostatními přihlašovacími údaji v den, kdy jste se poprvé registrovali do systému Vím o všem. Stejné údaje odbrží i zaměstnanec v informační SMS / emailu.

 

 

 

 

 

Krok 3 - Přihlášení zaměstnance (4 vteřiny)


Z předchozí obrazovky se zaměstnanec dostane na přihlašovací stránku. Tato stránka se zaměstnanci objeví pokaždé, když aplikaci spustí. Zaměstnanec zde musí vyplnit svůj Přihlašovací kód (trojčíslí z karty Osobní údaje v sekci Zaměstnanci) a osobní PIN kód a vše potvrdit tapnutím na Ok. Oba tyto údaje obdržel v informační SMS / emailu.

* informujte zaměstnance, aby si svůj přihlašovací kód a PIN zapsal a zapamatoval

 

 

 

 

(doplnit screenshot z aplikace)

Po prvním přihlášení se zaměstnanci zobrazí nabídka několika dokumentů k přečtení. Zaměstnanec musí svým podpisem přes aplikaci potvrdit přečtení každého z nich. V opačném případě aplikace zaměstnanci neumožní pokračovat dále a ohlásit např. příchod do zaměstnání.

V praxi takto firmy informují své zaměstnance o důležitých věcech ještě před zahájením pracovního dne a zaměstnanec nemůže svůj pracovní den zahájit, aniž by potvrdil přečtení všech dokumentů od svého zaměstnavatele.

 

Krok 4 - Příchod do zaměstnání (5 vteřin)

(doplnit screenshot z aplikace)

Jakmile zaměstnanec potvrdí přečtení všech dokumentů, viz. předchozí krok, může nahlásit příchod do zaměstnání. K tomu jsou potřeba tyto 4 rychlé kroky:

1. Tapnout na Příchod
2. Vybrat Projekt / Stavbu, na které bude pracovat
3. Pořídit vlastní fotografii
4. Potvrdit fotku tapnutím na Ok

A je to. Díky přihlášení zaměstnance vidí firma v ERP ...

  • kdo, kdy a kde se přihlásil do práce
  • na kterém projektu / stavbě se zaměstnanec aktuálně nachází
  • odpracované hodiny
  • s jakým nářadím zaměstnanec pracuje
  • odeslané žádosti o dovolené, lékaře ...
  • vytvořené požadavky na materiál, služby ...

a další.

 

7. K dispozici jsou i další moduly, např.:

Správa zakázek

Kompletní přehled nákladů k danému dni nebo za dané období.

Sklad

Příjemky, výdejky, evidence, upozornění na nízký stav materiálu ve skladu. Zaměstnanci si mohou sami přes aplikaci a čárové kódy přebírat materiál.

Dokumenty

Zaměstnancům do aplikace zasíláme veškeré dokumenty jako výplatní pásky, BOZP, školení, novinky apod.

Požadavky

Zaměstnanci si objednávají cokoli je potřeba. Např. materiál, služby, harmonogram prací aj.