Skládá se ze třech samostatných, ale navzájem propojených částí: