Systém Vím o všem tvoří tři navzájem propojené části: